Notams

ECHO2016-02-22

4 Şubat 2016 tarihinden yayınlanan AIP gereği, Türkiye havasahasında CTR - ACC pozisyonlarında görev alan ATC'ler (LTBB FIR dahil) hizmet verecekleri sektörlerde "ANKARA KONTROL" radyo çağrı adını kullanacaklardır. "İSTANBUL KONTROL" radyo çağrı adı kullanılmayacaktır.

According to latest AIP published on 4 Feb 2016, all ATCs serving in Turkish Airspace as CTR - ACC positions, will use radio callsing "ANKARA CONTROL" in their sectors (including LTBB FIR). "ISTANBUL CONTROL" radio callsign will not be used anymore.