This page is provided in Turkish as trainings in our division are only given to Turkish speaking members.
For trainings in English language, please visit IVAO DocuWiki.

IVAO Eğitim ve Sınav Sistemi

Tamamen gönüllülük esasına göre teşkilatlanmış olan IVAO ağı, üyelerine uluslararası ve ulusal portallarda efektif bir eğitim ve sınav sistemi sunmaktadır.
Bu eğitim ve sınav sistemindeki ana amaç; bütün üyelerin havacılık bilgi ve becerilerinin geliştirilebilmesi, sanal havacılık ağındaki kalitenin arttırılması ve olabildiğince gerçeğe daha yakın bir sanal uçuş ortamı sağlayabilmektir.

1. Organizasyon Yapısı

IVAO ağı eğitim teşkilatı, her ülkenin kendi eğitim departman teşkilatlarına ek olarak, bütün ülkelerin bağlı olduğu üst yetkili bir eğitim departmanından oluşmaktadır. Bu üst eğitim departmanı, aşağıdaki şekilde organize edilmiştir:

  Training Director  
  Training Assistant Director  
Senior Training Advisors Training Documentation Manager HQ Pilots Manager
  Training Documentation Assistant Manager HQ Pilots Assistant Manager
  Training Documentation Advisors HQ Pilots Advisors

1.1. Genel Merkez Eğitim Departmanı

Genel Merkez Eğitim Departmanı:

  • Bölgesel eğitim ve sınav faaliyetlerininin belirlenen standartlara göre icra edildiğini kontrol etmekten,
  • Bölgesel teşkilatı olmayan ülke üyelerinin eğitim ve sınavlarını icra etmekten,
  • ATP ve SEC seviyesinde üst rütbe sınavlarını icra etmekten,
  • İngilizce dilinde evrensel eğitim dökümanlarının hazırlanmasından,
  • İşleyişe yönelik talimatlarının hazırlanıp uygulatılmasından sorumludur.

1.2. Bölgesel Eğitim Departmanları

Yerel temsilcilikler ("Divizyon") bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel eğitim departmanları, aşağıdaki organizasyon yapısına sahiptir:

Training Coordinator
Training Assistant Coordinator
Training Advisors Trainers

Bölgesel Eğitim Departmanları:

  • Kendi üyelerinin eğitim ve sınavlarını icra etmekten,
  • Kendi üyelerinin kendi dillerinde eğitim dökümanlarının hazırlanmasından sorumludurlar.

2. Rütbelendirme Sistemi

IVAO bünyesinde hava trafik kontrolörleri (ATC) ve pilotlar, edindikleri bilgi düzeyine göre, gerçeğine çok yakın standartlarda sınavlara tabi tutularak rütbe edinirler. IVAO bünyesinde aşağıdaki rütbe sistemi uygulanır:

ATC Rütbeleri
Rütbe Min. Saat Teorik Sınav Pratik Sınav
ATC Applicant (AS1) 0
ATC Trainee (AS2) 10
Advanced ATC Trainee (AS3) 25
Aerodrome Controller (ADC) 50
Approach Controller (APC) 100
Center Controller (ACC) 200
Senior Controller (SEC) 1000
Senior ATC Instructor (SAI) HQ Eğitim Departmanı üyelerine görev esasına göre verilir.
Chief ATC Instructor (CAI) HQ Eğitim Departmanı üyelerine görev esasına göre verilir.
Pilot Rütbeleri
Rütbe Min. Saat Teorik Sınav Pratik Sınav
Basic Flight Student (FS1) 0
Flight Student (FS2) 10
Advanced Flight Student (FS3) 25
Private Pilot (PP) 50
Senior Private Pilot (SPP) 100
Commercial Pilot (CP) 200
Airline Transport Pilot (ATP) 750
Senior Flight Instructor (SFI) HQ Eğitim Departmanı üyelerine görev esasına göre verilir.
Chief Flight Instructor (CFI) HQ Eğitim Departmanı üyelerine görev esasına göre verilir.

3. Sınav Sistemi

Sahip olduğunuz Pilot ve ATC rütbeleriniz arttırmak ve havacılık bilginiz bir üst seviyeye taşımak için başvuru koşullarını sağladığınız teorik ve pratik sınavalar kendi profiliniz üzerinden başvurabilirsiniz.

3.1. Teorik Sınavlar

Başvurduğunuz seviyeye göre gerçek havacılık eğitimlerinde sorulan sorulardan esinlenerek hazırlanan ve çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan, 45 dakika süre içerisinde bitirilmesi gereken yazılı sınavlardır.

Bu sınavlarda geçme notu 75 olup sınavı tamamladıktan 12 saat içinde sonucu kendi profilinizden öğrenebilirsiniz.

3.2. Pratik Sınavlar

İleri sınıf rütbelerin ikinci aşamaları pratik sınav aşamalarıdır. Bu sınavlar, kendi içerisinde sözlü teorik ve pratik olarak ikiye ayrılırlar. Pratik sınavların uygulanması, pilotaj sınavları ve ATC sınavlarında farklılık gösterir.

3.2.1. Pratik Sınavlar: Hava Trafik Kontrol (ATC)

Teorik ve Pratik olmak üzere toplamda iki aşamadan oluşan ikinci seviye sınavlardır. Bu sınavların teorik safhasında sınav gözetmeni eşliğinde sorulacak yüz yüze sorulara cevap vermeniz beklenir. Teorik safhada başarılı olmanız durumunda pratik safhaya geçilerek sınav seviyenize uygun bir sektörde verdiğiniz yaklaşık 2 saatlik ATC hizmeti sonrasında gözetmen tarafından değerlendirilirsiniz.

3.2.2. Pratik Sınavlar: Pilotaj

Teorik ve Pratik olmak üzere toplamda iki aşamadan oluşan ikinci seviye sınavlardır. Bu sınavların teorik safhasında sınav gözetmeni eşliğinde sorulacak yüz yüze sorulara cevap vermeniz beklenir. Teorik safhada başarılı olmanız durumunda pratik safhaya geçilerek gözetmen tarafından size verilen bir rotada önceden planladığınız uçuşunu icra eder ve uçuş esnasında gözetmen tarafından verilen talimatlar doğrultusunda icra etmeniz gereken ekstra manevralar ile birlikte değerlendirilirsiniz.

Sınavlara başvurabileceğiniz sayfaya https://ivao.aero/training/exam/status.asp adresinden ulaşabilirsiniz.

4. Eğitim Dokümanları

IVAO topluluğunun özverili ve gönüllü eğitim departmanı ekibi tarafından gerçek havacılık bilgilerinden yararlanılarak hazırlanmış etkin bir dokümantasyon sistemi mevcuttur. Dokümantasyon sistemi HQ dokümantasyon sistemi ve bölgesel dokümantasyon sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.

4.1. HQ Dokümantasyon Sistemi

IVAO'da icra edilen bütün sınav ve eğitimlere esas teşkil eden ve İngilizce dilinde hazırlanmış wikimedia tabanlı bir sistemdir.

Bu dökümanlara http://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Main_Page linkinden ulaşabilirsiniz.

4.2. IVAO Türkiye Eğitim Dokümanları

IVAO Türkiye görevlileri tarafından HQ dokümanlarının Türkçeye çevirilmesi yöntemiyle hazırlanmış dokümantasyon sistemidir. HQ Dokümantasyon sistemine ek olarak bölgesel prosedürleri de içerip yardımcı kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bu dökümanlara https://tr.ivao.aero/docs linkinden ulaşabilirsiniz.